Sådan spurgte den administrerende direktør mig, da vi havde planlagt kursusforløbet ”Find din Indre Ro” tilbage i april.

Scenariet viste sig heldigvis ikke at blive aktuelt, tværtimod. Tre dage før start blev jeg ringet op, fordi næsten halvdelen af virksomhedens 88 ansatte havde meldt sig til; ”var det muligt at oprette to hold?”

Baggrund: Efter et år med voldsom vækst, ønskede Lachenmeier Aps at gøre en indsats for at forebygge stress. Vi igangsatte derfor et forløb først for ledergruppen og derefter for samtlige medarbejdere gennem workshops. Her blev der skabt:

En fælles forståelse for, hvad der skaber trivsel, og hvad der skaber stress i hver afdeling
En plan for, hvad man selv kan sætte i værk for at øge trivslen samt
En aftale om, hvordan man vil agere lige præcis i denne afdeling ved mistanke om stress og mistrivsel.
Da der først var sat fokus på ledelse og arbejdsmiljø, kunne vi følge op med en ren individuel indsats og et fokus på, hvad man selv kan gøre for at styre uden om stress.

På kurset ”Find din Indre Ro” en halv time hver torsdag morgen, har deltagerne hver gang været igennem en guidet meditation og trænet mentale teknikker til hurtigt at finde sin indre ro, uanset hvor meget det stormer omkring én. Desuden har vi arbejdet med selvindsigt fx hvornår man er mest udfordret, hvordan man forvalter sin egen energi etc.

Det handler om, at jo bedre man kender sig selv, desto bedre kan man selv bidrage til at styre uden om stress.

Kurset er frivilligt, og ca. 25% af alle medarbejdere har prioriteret at finde tid til et af de to hold hver uge – en opbakning, jeg både er stolt over og utrolig taknemmelig for!

Tak til Lachenmeier for et godt samarbejde og for at gå foran og så aktivt at investere i mental sundhed. Det er samtidig en investering i bedre overblik, bedre problemløsning og i sidste ende bedre præstation.

Jeg er sikker på, I repræsenterer fremtidens arbejdsplads, hvor performance tænkes sammen med sundhed, og hvor sundhed inkluderer fokus på, hvordan vi har det på ”øverste etage”.