FRA STRESS TIL BALANCE

Effektiv forebyggelse og håndtering af stress for både medarbejder og virksomhed

Team samarbejde og leder-coaching

Jeg arbejder som teamleder i et bofællesskab og har benyttet Krestina til en udfordring i personalegruppen med samarbejdsproblemer. Krestina har en meget behagelig tone og hun arbejder anerkendende. Personalet har været trygge ved at arbejde med sig selv og hinanden i Krestinas selskab. Krestina har fremlagt og lavet gruppearbejde med forskellige arbejdsmodeller, der har givet personalet blik for forskelligheder og vigtigheden af at få sagt tingene til hinanden. Desuden har Krestina guidet os til at finde frem til, hvad vi gerne vil have mere af i hverdagen og hvordan vi gerne vil fungere som personalegruppe.

Desuden har jeg selv brugt Krestina til sparring i forbindelse med en for mig svær udfordring. Krestina har i den forbindelse været meget imødekommende og anerkendende – intet har været for småt. Krestina har taget det, jeg er kommet med alvorligt og har hjulpet mig til at se tingene på en anden måde og få troen på egne ledelses kompetencer tilbage igen. Krestina er god til at huske, hvad man har fortalt hende, hvilket gør at selv om der går noget tid imellem sparringen, har jeg ikke skullet forklare sammenhænge i personalegruppen igen og igen. Krestina har nogle gode modeller og har været god til at guide mig igennem anvendelsen af dem, så de er blevet brugbare for mig i hverdagen. Jeg har personligt fået meget ud, af den sparring, jeg har fået af Krestina.

Lene Særkjær

Teamleder, 2019

Stressberedskab i hele organisationen

Vi har haft et forløb med Krestina med workshop i ledergruppen og herefter workshops i alle afdelinger. Det var nogle rigtigt gode workshops – især dem på afdelingsniveau – fordi der blev sat ord på nogle ting, der ellers var svære at sætte ord på. Nu har vi et udgangspunkt for løbende at tale trivsel i afdelingerne, og det bliver allerede brugt fast i de fleste af dem.
Alt i alt en positiv oplevelse fra start til slut.

Gynter Lorenzen

Adm. Direktør, Lachenmeier ApS, 2018

Privat stresscoaching

Det jeg har fået ud af mit forløb hos MindMatter, er at kende mine stresssymptomer, og lige så vigtigt at have et beredskab klar, hvis det på et senere tidspunkt skulle blive nødvendigt.
Men også det at have en vedligeholdelsesstrategi, så jeg slet ikke kommer derhen igen. Det har været godt at lære sig selv, sine grænser og symptomer at kende, men også at vide, hvad jeg skal gøre, hvis symptomerne skulle vise sig.
Et forløb jeg kun kan anbefale til andre, så man hurtigt kan komme videre og ikke falde tilbage igen.

Peter

Selvstændig, 2018

Stresscoaching, privat

Mødet med Krestina kom for mig på det rigtige tidspunkt, i en travl hverdag, hvor der manglede pauser. Krestinas rolige stemme og indføling med, hvordan jeg havde det, fik mig mindet om rigtigt at trække vejret helt igennem og at arbejde videre med mig selv om det væsentlige. Hun dukker ofte op i mine tanker, fx i bilen, når jeg lige skal finde roen frem i mig selv.

Mette

Privat klient, 2017

Mentalt Overskud, virksomhedskursus

Kurset har givet os et redskab til at finde roen i stressede situationer. Jeg er blevet mere opmærksom på mig selv i forskellige situationer og på, hvad der giver energi, og hvad der dræner mig for energi. Jeg synes hele kurset / forløbet har været godt.

Dorthe Seeberg

Indehaver, RealMæglerne Seeberg, 2017

Stressrådgivning med tilbagemelding til leder

Det bedste ved at have haft et forløb hos Krestina har været, at vi sammen har lavet en forpligtelse til at arbejde med de “ømme punkter”, så man ikke straks falder tilbage i gamle handlemønstre.
Jeg giver Krestina min varmeste anbefaling.

Trine, Medarbejder, 2016

Stressrådgivning af medarbejder med tilbagemelding til leder

I forbindelse med stresssygemelding af en af mine medarbejdere, kontaktede vi Krestina. Medarbejderen følte sig straks i gode hænder. Under hele forløbet blev jeg holdt orienteret om forløb, plan m.m., dette naturligvis efter aftale og accept fra medarbejderen.
Krestina var igennem forløbet løsningsorienteret, støttende, empatisk og ærlig.
Forløbet blev en stor succes. Jeg har en dygtig medarbejder retur på fuld tid. Medarbejderen har lært meget, og fået de rigtige værktøjer til hjælp i fremtiden. Jeg kan på det varmeste anbefale Mindmatter.

Ivan Høier

Skadechef, Sønderjysk Forsikring, 2018

Find din Indre Ro, virksomhedskursus

Jeg har fået redskaber til, hvordan jeg kan finde mig selv, men også hvordan jeg skal trække vejret i en svær situation. Tidligere har jeg helt klart stresset mig selv. Nu ser jeg det hele mere åbent og ovenfra.
Jeg vil helt bestemt anbefale kurset til andre. De vil kunne finde sig selv og finde den indre ro. Lære at trække vejret og tænke én tanke ad gangen.
Krestina er kanon til at formidle budskabet og har en meget behagelig stemme.

Pia

Deltager på firmakursus i Find Din Indre Ro, 2018

Stressrådgivning af medarbejdere med tilbagemelding til HR

Som virksomhed har vi modtaget prompte, grundige og saglige tilbagemeldinger, konkrete handlingsplaner og ikke mindst en værdifuld sparringspartner til et emne, som kan være svær som virksomhed, at indgå i dialog om.

Daniela Klitgaard

HR Nordic Operations, Sitel.com 2016

Foredrag: En travl Hverdag uden Stress

Oplægget var meget inspirerende, og jeg gik hjem med værdifulde input til at bevare et liv i balance; både arbejdsmæssigt og privat.
Krestina er en god og troværdig formidler, eftersom hun på en rolig og afbalanceret måde leverer input om et emne, der netop handler om at finde ro og balance. Således hænger tingene sammen i mit univers, og jeg føler mig i kompetente og professionelle hænder.

Charlotte

Foredragsdeltager, Fagforbundet Kommunikation og Sprog, 2017

Mentalt overskud, privat

Knocking at Krestina’s door and starting the sessions with MindMatter was one of the best decisions I took this year. Even though I had an approximate idea about some of the used elements, the sessions helped organize the existing knowledge I had and introduce new one. Each session is different and actual, interactive and insightful. The same way we use KPI’s to pinpoint the areas where a business needs work and improvement, the sessions have highlighted the areas where I need to work and improve myself.

As a holistic takeaway, for me, resilience work is a discipline that can make the difference between living or be lived by life. Therefore, learning control over one’s inner resources and using them wisely, with awareness, is a complex but rewarding process, useful for everyone, regardless age, culture or background.

Dragos Dublea

Privat klient, 2017

Foredrag: Mentalt overskud & energi

Alle arbejder koncentreret og udfører hverdagens krævende opgaver – det er godt at trække i håndbremsen, mens legen er god.
Krestina giver dine medarbejdere nogle gode timer, hvor den enkelte medarbejder får tid og ro til at få hjerte, krop og hjerne til at reflektere over hverdagen.
Undervejs benytter Krestina brugbare øvelser, som vi tager med os hjem.
Krestina har en positiv udstråling, en god stemmeføring og man befinder sig godt i hendes selskab.

Liva Andersen

Institutionsleder, Dybbølsten Børnehave, 2017

MINDMATTER
Krestina Buus Jeppesen
Ellegårdvej 36
6400 Sønderborg

T 20645197
M krestina@mindmatter.dk