I denne kolonne kan du læse om klientens oplevelse af et forløb

I denne kolonne kan du læse om leders/
HRs oplevelse af et forløb

Stress coaching af vidensmedarbejder

Krestina gjorde hele forskellen for mig, da jeg blev ramt af stress. Uden mit forløb hos hende er jeg sikker på, at jeg ville gå ned med stress igen på et senere tidpunkt. Nu er jeg helt sikker på, at det ikke sker for mig igen. For med Krestina som rådgiver lærte jeg, hvad min stress groede i. Og jeg lærte at styre udenom. Eller rettere – jeg lærte at styre på en helt anden måde.

Louise

42 år

Stressforløb med fælles indsats

På grund af genopstået stress, har jeg været gennem et stress-forløb ved Krestina / MindMatter.

Igennem forløbet fik jeg en række værktøjer, i form af øvelser og redskaber til at håndtere den aktuelle stress, samt metoder til at få genoprettet den nødvendige struktur og opgaveprioritering i arbejdsdagen.

Jeg fik samtidig også et større indblik i de advarsler og signaler som krop og sind udsender op til, og under en stressbelastning, men som man nemt kommer til at sidde overhørig, når man psykisk er presset helt i bund.

Jeg har tidligere været igennem et stress-forløb, men den helt store forskel på tidligere forløb og forløbet ved Krestina / MindMatter, har været den helt overordnede tilgang, at løsningen, og dermed vejen til min helbredelse, skulle findes på arbejdspladsen og ikke i kun mit sind.

Helt fra starten har min leder været inddraget i processen, bl.a. ved deltagelse i opstartsmøde og opfølgende samtaler.

Samtidig har Krestina efter hver session og efter forudgående aftale og løbende godkendelse fra mig, lavet et samtaleresumé, som min leder også har modtaget.

Denne løbende kontakt/afrapportering til min leder, har været afgørende for forventningsafstemningen mellem mig og min arbejdsplads og har lagt fundamentet for, at jeg kom godt gennem stressen og nu er tilbage på fuld tid.

Alt i alt har jeg kun ros at give og jeg vil på det varmeste anbefale Krestina og MindMatter.

Jakob Bøving Larsen

Stress coaching af selvstændig

Jeg har aldrig været så syg i mit liv før, ikke i kroppen, men i mit hoved! Jeg kontaktede Krestina, da hun blev anbefalet af en tæt veninde. Jeg var allerede sygemeldt fra arbejde og tænkte at jeg ikke kom tilbage nogensinde.

I dag er jeg tilbage på arbejde, stærkere og klogere på mig selv. Jeg bliver aldrig den samme som jeg var, da Krestina går ind, og arbejder mentalt med så mange ting, på alle planer.

Jeg er dybt taknemmelig for den hjælp jeg har fået, og vil altid anbefale det til andre.

Monica

Selvstændig

Stresscoaching af leder

Ved et medarbejder arrangement på min arbejdsplads spottede Krestina, at jeg var hårdt ramt. Det endte med et forløb hos hende, som jeg er meget taknemmelig for.

Hun har nu fået mig ud på den anden side som et nyt menneske. Endda uden en sygemelding.

Det har været et meget trygt forløb, hvor jeg har næret stor tillid til hende, og tiltro til at hun kunne flytte mig. Hun har “forstået” mig, hun har “læst” mig rigtigt ifht hvad det skulle til, for at vi kom i mål.

Min arbejdsplads har også udvist stor tillid til hende, da hun har fået lov til at bestemme hastigheden og måden at gøre tingene på. Og den positive indstilling fra arbejdspladsen har helt klart også skubbet mig i den rigtige retning.

Hun har formået at få mig ud af “gamle mønstre og tanker”. Som jeg først nu kan se ikke har været til gavn for nogen. Hun har givet mig troen på mig selv tilbage, og at det ikke bare handler om at arbejde mere og mere samt løbe hurtigere og hurtigere for at få sit arbejde anerkendt.

Arbejdspladsen har løbende fået tilsendt en (imellem hende og mig) afstemt mail med status på mit forløb. Det har for mig været en god løsning, så jeg ikke selv har skullet sætte ord på. Det har givet mig ekstra opbakning.

Jeg er nu på den anden side, står med en værkstøjskasse som jeg kigger i løbende, for at sikre, jeg ikke igen går ud af en forkert tangent. Og Krestina vil hele tiden være min livline, hvis jeg føler mig usikker.

Et venligt hint til virksomheder er, få nu sendt jeres medarbejder afsted til noget hjælp inden filmen knækker. Så en sygemelding undgås. Det gavner både medarbejderen men også virksomheden.

Tusind tak til Krestina for at bringe mig herhen.

Jeg kan kun give hende mine aller aller varmeste anbefalinger.

Winni

Leder

Stress coaching af leder med tilbagemelding

Jeg har været i forløb ved Krestina i forbindelse med at jeg fik symptomer på stress.

Jeg fik i løbet af få måneder vendt mit mindset, så jeg er tilbage på fuld tid igen i en endnu bedre version af mig. Jeg fik konkrete værktøjer jeg kan hive frem, når behovet opstår i en travl hverdag .

Jeg stod foran en LUS samtale da symptomerne opstod. Jeg er overbevist om at havde jeg ikke haft dialogerne med Krestina havde det været en afviklingssamtale. Fra er job jeg ellers trives i.

Jeg har personligt fået meget med til mit videre arbejdsliv, men jeg ved at min arbejdsplads også har fået en bedre leder i mig. Jeg bruger gerne de refleksioner jeg var haft med Krestina . Også sammen med mine medarbejdere.

Tilbagemeldingerne til min leder har været nøje afstemt med mig og har understøttet de snakke jeg har skullet tilbage i organisationen og tage. Dialogen hjemme i organisationen er der fortsat, og jeg er tryg ved at ringer jeg til Krestina i dag får jeg støtte til at finde mine nye værktøjer frem igen, hvis de er lidt langt væk en dag.

Mine varmeste anbefalinger.

Marianne

Driftsleder hjemmeplejen

Coachingforløb – medarbejder

Efter jeg har deltaget i et forløb hos Krestina har jeg fået nogle gode værktøjer og øvelser jeg kan bruge i min hverdag for at få prioritering, struktur og opgaveløsning til at fungere på den måde jeg arbejder bedst. Jeg har lært mig selv bedre at kende og forstår bedre kroppen og sindets signaler.

Det har været et behageligt forløb med løbende kontakt og statusbeskeder mellem de fysiske møder, hvor man føler en oprigtig interesse og støtte. Derudover har der været tilbagemeldinger fra Krestina til arbejdspladsen, hvilket har været med til at sætte ord på nogle ting der ellers kan være svære at formidle mellem medarbejder og leder.

Jeg kan kun give MindMatter, og Krestina, de varmeste anbefalinger.

Karsten

Medarbejder

Stresscoaching med tilbagemelding

Første gang jeg mødte Krestina, troede jeg vi skulle snakke hurtigt og så videre, så jeg hurtigst muligt kunne komme i gang med at arbejde igen.

Men Krestina gjorde det klart for mig at alt hænger sammen. Hun fik mig til at sænke paraderne og tage i mod. Hendes håndtering og måden hun arbejder på, fik mig til at forstå samt ændre mit liv. Hun lærte mig selv at kende! Jeg bruger tit hendes råd og redskaber i min hverdag.

Kæmpe tak til Krestina. Kan varmt anbefale hende!! Fortryder ikke et sekund.

Anne Sophie

Medarbejder

Stresscoaching med tilbagemelding til leder

Jeg har personligt fået meget ud af samtalerne med Krestina, og det er noget jeg bruger hver dag på arbejdet. Det, der især har hjulpet mig, er hvorledes jeg sætter struktur på mine arbejdsopgaver, og hvornår mine mail skal håndteres. Jeg har fået lavet mit eget system, der virker for mig, og i samtalerne har der især været fokus på det arbejdsmæssige.

Hun har været lydhør, da meditationsøvelserne ikke er mig, men jeg har lært vejrtrækningsøvelser, og det gør, at jeg kan tænke klart samt mærke efter, om den beslutning, jeg er ved at træffe, er den rette.

Min arbejdsgiver har været en stor del af hele processen, og der har også været fælles møder. Det betyder, at der fremadrettet er lavet en god plan for, hvilke arbejdsopgaver, der er gode for mig, og kommunikationen med min arbejdsgiver er blevet meget bedre. For mig betyder det, at jeg har fået arbejdsglæden tilbage og privat er jeg også blevet meget gladere/livligere.

De bedst anbefalinger herfra.

Marianne Hansen

Medarbejder

Stressrådgivning, medarbejder

Krestina formår med sin indlevelsesevne og rolige sind, at skabe total tryghed og ro til refleksion.

Krestina og hendes mentale redskaber kan bruges i alle situationer, både når der skal reflekteres over ”livets vej” eller hvis det virkelig ”brænder på” og man har brug for en udenforstående, der kan hjælpe med at skabe ro og overskud. Jeg kan helt klart anbefale Krestina.

Katja

Medarbejder

Coaching uden tilbagemelding til leder

Jeg har været igennem et yderst lærerigt forløb, og er simpelt så glad for hvor jeg står i dag. Det har været en fantastisk oplevelse med megen læring. Jeg er blevet meget klogere på mine behov og grænser. Jeg har altid følt mig tryg og forstået.
Kan varmt anbefale Krestina.

Tania Lassen

Medarbejder

Stresscoaching, privat

Mødet med Krestina kom for mig på det rigtige tidspunkt, i en travl hverdag, hvor der manglede pauser. Krestinas rolige stemme og indføling med, hvordan jeg havde det, fik mig mindet om rigtigt at trække vejret helt igennem og at arbejde videre med mig selv om det væsentlige. Hun dukker ofte op i mine tanker, fx i bilen, når jeg lige skal finde roen frem i mig selv.

Mette

Privat klient

Stressrådgivning med tilbagemelding til leder

Det bedste ved at have haft et forløb hos Krestina har været, at vi sammen har lavet en forpligtelse til at arbejde med de “ømme punkter”, så man ikke straks falder tilbage i gamle handlemønstre.
Jeg giver Krestina min varmeste anbefaling.

Trine, Medarbejder

Stresscoaching, selvstændig

Det jeg har fået ud af mit forløb hos MindMatter, er at kende mine stresssymptomer, og lige så vigtigt at have et beredskab klar, hvis det på et senere tidspunkt skulle blive nødvendigt.
Men også det at have en vedligeholdelsesstrategi, så jeg slet ikke kommer derhen igen. Det har været godt at lære sig selv, sine grænser og symptomer at kende, men også at vide, hvad jeg skal gøre, hvis symptomerne skulle vise sig.
Et forløb jeg kun kan anbefale til andre, så man hurtigt kan komme videre og ikke falde tilbage igen.

Peter

Selvstændig

Privat coaching

Krestina fra MindMatter har været en uvurderlig hjælp til min datter i et behandlingsforløb for stress og sorg.

Min datter fik fem individuelle sessioner over en kort tidshorisont med en koncentreret indsats, hvor der var en klar og mærkbar forandring til det bedre fra gang til gang. Hun kom af med hovedpine, søvnløshed og generelle stresssymptomer, og fik strategier som her ½ år efter stadig er brugbare.

Krestina har mødt vores problemstilling med stor empati og ikke mindst professionalisme. Jeg kan varmt anbefale Krestina som den coach, der kan gøre en forskel.

Far til 17 årig

Mentalt overskud, privat

Knocking at Krestina’s door and starting the sessions with MindMatter was one of the best decisions I took this year. Even though I had an approximate idea about some of the used elements, the sessions helped organize the existing knowledge I had and introduce new one. Each session is different and actual, interactive and insightful. The same way we use KPI’s to pinpoint the areas where a business needs work and improvement, the sessions have highlighted the areas where I need to work and improve myself.

As a holistic takeaway, for me, resilience work is a discipline that can make the difference between living or be lived by life. Therefore, learning control over one’s inner resources and using them wisely, with awareness, is a complex but rewarding process, useful for everyone, regardless age, culture or background.

Dragos Dublea

Privat klient

Direktørens oplevelser

Mindmatter har været os behjælpelige med stresscoaching ifm., at vi desværre stod med en medarbejder, der ikke længere var i balance.

Til forskel for andre forløb, har det givet os som arbejdsgiver langt bedre mulighed for at forstå og hjælpe med de rigtige indsatser. Krestina formåede hurtigt at skabe et rum, hvor den aktuelle mistrivsel var en fælles udfordring for både medarbejder og arbejdsgiver, hvorved vi på fineste vis fik løftet udfordringen væk fra medarbejderen.

Gennem hele forløbet skabte Krestina transparens om status, indsatser og udvikling, som gjorde at vi som arbejdsgiver var part i forløbet og ikke blot stod passivt til på siden. Det gav mulighed for hurtigt at lave de rigtige indsatser til gavn for medarbejderen og virksomheden, hvilket resulterede i hurtige fremskridt.

Skulle vi i fremtiden stå med en tilsvarende problemstilling, vil vi bestemt på ny række ud til Krestine og tage imod hendes nærværende og professionelle hjælp.

Rune Ravnborg

Direktør, NRGi

Tidlig effektiv indsats

Vi blev, ved en af vores nøglemedarbejdere, opmærksomme på udfordringer med trivsel og tog straks kontakt til Krestina.

Krestina påtog sig opgaven med det samme. Via god dialog og konstruktiv tilgang i samarbejdet og kommunikationen med vores medarbejder, har Krestina professionelt sikret, at trivslen nu er genoprettet ved vores medarbejder og en evt. sygemelding er undgået.

Krestina får de bedste anbefalinger herfra.

Annemarie K. Olesen

Teamleder

HR Chefens oplevelser 

Vi havde en kollega, som vi oplevede, var på vej ud over en stresskant. Det var et mønster, vi havde været i og reageret på før, så vi blev enige om at gøre noget andet denne gang og tog fat i Krestina fra MindMatter.

Vores medarbejder fik 8 sessioner hos Krestina. Vi havde et super samarbejde, og det var godt, jeg som HR Chef var en del af processen, fordi jeg er en del af løsningen. Efter hver session fik vi, iflg. aftale med medarbejderen en tilbagemelding, som vi i virksomheden brugte som udgangspunkt i en fælles drøftelse mellem medarbejderen, medarbejderens chef samt jeg som HR-chef.

Vi undgik sygemelding og lykkedes med at fastholde vores dygtige medarbejder ved at tage hensyn til hendes opgaver og arbejdstid. Af hensyn til vores medarbejder, var vi ved at ændre på hendes rolle, men Krestina bad os vente lidt, og det var rigtigt godt, fordi hun nu igen til fulde udfylder sin funktion.

I dag har vi fået en medarbejder, som hviler i sig selv og som er gået fra at være anspændt i fht forandringer og så meget ’i kontrol’, at det kunne stresse organisationen, til at være afslappet i fht forandringer, slippe kontrollen og tage tingene mere ovenfra og nedefter.

Jeg giver Krestina og MindMatter mine bedste anbefalinger.

Conni Tetens

HR chef, Sønderjysk Landboforening

Undgik sygemelding

Vi har haft én af vores nøglemedarbejdere I forløb hos Krestina, og det er min klare overbevisning, at vi har undgået en sygemelding hermed.

Krestina hjalp mig med at skubbe på for at skabe reel forandring i min medarbejders arbejdsopgaver, og det var motiverende, at jeg samtidig kunne se, at der blev taget hånd om udfordringerne i privatlivet.

Der var hjælp hele vejen rundt, løbende feedback og jeg er overrasket over, hvor hurtigt vi fik vores gode medarbejder stabilt tilbage igen.

Afdelingsleder, IFF

Team-udviklingsforløb

Jeg har arbejdet sammen med Mindmatter og Krestina i forbindelse med udviklingsforløb, der har haft til formål at sikre en veldefineret ramme for de faglige opgaver samtidig med, at der er balance mellem opgaveløsning og ressourcer.
Opgaven er skærpet af, at det har involveret teams med medarbejdere med en stærk faglighed og nær borgerkontakt, hvor det kan være meget svært at sætte grænser for opgaven.

Forløbene har været en kombination af proces i hele teamet og supplerende individuelle forløb. Det er mestret på bedste vis i stor respekt for både medarbejder og ledelsesperpektivet.
Krestina bruger relevante øvelser og redskaber der er tilpasset den konkrete proces og giver meget tydelig feedback

Krestina går til opgaven i øjenhøjde, er meget lydhør og evner at tilpasse processen efter de behov der viser sig.
Krestina stiller sig til rådighed for opfølgning til både ledelse og deltagere, hvilket er en betydelig styrke for implementering og fastholdelse

Mie Petersen

Centerleder

Leders respons på forløb

Vi er lykkedes med at fastholde en dygtig medarbejder, og det er simpelthen utroligt, hvad hun kan efter det forløb. Hun er blevet klogere på sig selv, og hun bruger også aktivt dét, hun har lært, i resten af organisationen til glæde for hele lederteamet.

Hun formulerer sig på en helt anden måde, fordi hun – som jeg oplever det – hviler mere i sig selv. Jeg har fået en relation til hende, hvor vi har et godt samarbejde, og hvor vi lykkes med det, vi skal hver især.

Jeg giver Krestina mine bedste anbefalinger.

Mariannes leder, Birgit

Centerleder Hjemmeplejen

Team samarbejde og leder-coaching

Jeg blev som leder af markedskommunikationsafdelingen bevidst om, at der var opstået nogle misforståelser i mit team. Som leder kan det være vanskeligt at tage udfordringen op uden at tage parti.

Krestina fra Mindmatter fik meget hurtigt skabt tillid i teamet til at få tingene på bordet. Krestina faciliterede 2 workshops, som var meget intensive og udbytterige. Der blev besluttet at igangsætte nogle 5 min stand up møder, og der blev nedskrevet spilleregler for at undgå misforståelser og forhindre samarbejdsvanskeligheder.

Viden om fokusprofiler og feedback øvelser var med til at skabe en større åbenhed i teamet og generelt bedre trivsel.

Det har været en meget værdifuld proces. Krestinas tilgang til hvordan vores udfordring skulle løses var spot on.

Mette Sørensen

Markedskommunikationschef

Stressrådgivning af medarbejdere med tilbagemelding til HR

Som virksomhed har vi modtaget prompte, grundige og saglige tilbagemeldinger, konkrete handlingsplaner og ikke mindst en værdifuld sparringspartner til et emne, som kan være svær som virksomhed, at indgå i dialog om.

Daniela Klitgaard

HR Nordic Operations, Sitel.com

Stressrådgivning af medarbejder

Vi har gjort god brug af Krestinas egenskaber som stresscoach som et led i håndteringen af en stressramt medarbejder. Vores medarbejder har fået et skræddersyet forløb, hvor Krestina bl.a. har arbejdet med medarbejderens work-life balance.

Vores medarbejder fik lært strategier til at håndtere hverdagens udfordringer og opgaver, og sammenholdt med ændrede arbejdsopgaver, har vi fået en medarbejder, som er i balance, ikke har stresssymptomer og er mødestabil.

Jeg kan varmt anbefale MindMatter som et godt element i håndteringen af medarbejdere med begyndende stresssymptomer.

Morten Asmussen

Skoleleder, Privatskolen Als

Samarbejde i lederteamet, produktionsvirksomhed

Vi søgte inspiration til at optimere daglige arbejdsopgaver, og afskaffe de dårlige vaner, så vi kunne fremstå mere professionelle.

Vi var knap begyndt på forløbet, da vi måtte indse, at der skulle graves dybt for at få arbejdsglæden på plads. Krestina tog os med på en fantastisk dialog-rejse, hvor der altid var plads til mennesket.
Uden denne tur havde stressen vundet.

Vi gik på arbejde med flade batterier og ’’to do listen’’ blev blot længere og længere for hver dag der gik. Overblik og overskud blev til frustration og bekymring.

Sammen med Krestina har vi i dag, en stor værktøjskasse med gode værktøjer, så man ikke graver sig dybt ned i sandkassen.

Vi kan kun give Krestina vores bedste anbefaling.
Altid god energi og yderst velforberedt, også til det uventede.

Jane og Martin

Als Maskinfabrik

Stressberedskab i hele organisationen

Vi har haft et forløb med Krestina med workshop i ledergruppen og herefter workshops i alle afdelinger. Det var nogle rigtigt gode workshops – især dem på afdelingsniveau – fordi der blev sat ord på nogle ting, der ellers var svære at sætte ord på. Nu har vi et udgangspunkt for løbende at tale trivsel i afdelingerne, og det bliver allerede brugt fast i de fleste af dem.
Alt i alt en positiv oplevelse fra start til slut.

Gynter Lorenzen

Adm. Direktør, Lachenmeier ApS

Team samarbejde og leder-coaching

Jeg arbejder som teamleder i et bofællesskab og har benyttet Krestina til en udfordring i personalegruppen med samarbejdsproblemer. Krestina har en meget behagelig tone og hun arbejder anerkendende. Personalet har været trygge ved at arbejde med sig selv og hinanden i Krestinas selskab. Krestina har fremlagt og lavet gruppearbejde med forskellige arbejdsmodeller, der har givet personalet blik for forskelligheder og vigtigheden af at få sagt tingene til hinanden. Desuden har Krestina guidet os til at finde frem til, hvad vi gerne vil have mere af i hverdagen og hvordan vi gerne vil fungere som personalegruppe.

Desuden har jeg selv brugt Krestina til sparring i forbindelse med en for mig svær udfordring. Krestina har i den forbindelse været meget imødekommende og anerkendende – intet har været for småt. Krestina har taget det, jeg er kommet med alvorligt og har hjulpet mig til at se tingene på en anden måde og få troen på egne ledelses kompetencer tilbage igen. Krestina er god til at huske, hvad man har fortalt hende, hvilket gør at selv om der går noget tid imellem sparringen, har jeg ikke skullet forklare sammenhænge i personalegruppen igen og igen. Krestina har nogle gode modeller og har været god til at guide mig igennem anvendelsen af dem, så de er blevet brugbare for mig i hverdagen. Jeg har personligt fået meget ud, af den sparring, jeg har fået af Krestina.

Lene Særkjær

Teamleder

Stressrådgivning af medarbejder med tilbagemelding til leder

I forbindelse med stresssygemelding af en af mine medarbejdere, kontaktede vi Krestina. Medarbejderen følte sig straks i gode hænder. Under hele forløbet blev jeg holdt orienteret om forløb, plan m.m., dette naturligvis efter aftale og accept fra medarbejderen.
Krestina var igennem forløbet løsningsorienteret, støttende, empatisk og ærlig.
Forløbet blev en stor succes. Jeg har en dygtig medarbejder retur på fuld tid. Medarbejderen har lært meget, og fået de rigtige værktøjer til hjælp i fremtiden. Jeg kan på det varmeste anbefale Mindmatter.

Ivan Høier

Skadechef, Sønderjysk Forsikring

Find din Indre Ro, virksomhedskursus

Jeg har fået redskaber til, hvordan jeg kan finde mig selv, men også hvordan jeg skal trække vejret i en svær situation. Tidligere har jeg helt klart stresset mig selv. Nu ser jeg det hele mere åbent og ovenfra.
Jeg vil helt bestemt anbefale kurset til andre. De vil kunne finde sig selv og finde den indre ro. Lære at trække vejret og tænke én tanke ad gangen.
Krestina er kanon til at formidle budskabet og har en meget behagelig stemme.

Pia

Deltager på firmakursus i Find Din Indre Ro

Mentalt Overskud, virksomhedskursus

Kurset har givet os et redskab til at finde roen i stressede situationer. Jeg er blevet mere opmærksom på mig selv i forskellige situationer og på, hvad der giver energi, og hvad der dræner mig for energi. Jeg synes hele kurset / forløbet har været godt.

Dorthe Seeberg

Indehaver, RealMæglerne Seeberg

Foredrag: En travl Hverdag uden Stress

Oplægget var meget inspirerende, og jeg gik hjem med værdifulde input til at bevare et liv i balance; både arbejdsmæssigt og privat.
Krestina er en god og troværdig formidler, eftersom hun på en rolig og afbalanceret måde leverer input om et emne, der netop handler om at finde ro og balance. Således hænger tingene sammen i mit univers, og jeg føler mig i kompetente og professionelle hænder.

Charlotte

Foredragsdeltager, Fagforbundet Kommunikation og Sprog

Foredrag: Mentalt overskud & energi

Alle arbejder koncentreret og udfører hverdagens krævende opgaver – det er godt at trække i håndbremsen, mens legen er god.
Krestina giver dine medarbejdere nogle gode timer, hvor den enkelte medarbejder får tid og ro til at få hjerte, krop og hjerne til at reflektere over hverdagen.
Undervejs benytter Krestina brugbare øvelser, som vi tager med os hjem.
Krestina har en positiv udstråling, en god stemmeføring og man befinder sig godt i hendes selskab.

Liva Andersen

Institutionsleder, Dybbølsten Børnehave