FRA STRESS TIL BALANCE

Effektiv forebyggelse og håndtering af stress for både medarbejder og virksomhed

Persondatapolitik

Når du bliver kunde hos MindMatter, ønsker jeg, at du skal kunne være helt tryg ved, at jeg opbevarer og behandler dine persondata sikkert og i henhold til dansk lov om persondata.

Denne Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du selv afgiver, eller som jeg indsamler om dig som klient eller deltager i et kursus eller foredrag.

Her kan du læse om, hvilke oplysninger, der indsamles, hvordan de håndteres og hvor længe de opbevares.
Såfremt du har spørgsmål til persondatapolitikken beder jeg dig rette henvendelse til mig, Krestina, den dataansvarlige. Du kan komme i kontakt med mig her:

MindMatter
v. Krestina Buus Jeppesen
Alsion 2, 6400 Sønderborg
CVR nr: 3745 6691
Telefon: +45 2064 5197
Email: Krestina@mindmatter.dk

 

Persondata, der indsamles og behandles i MindMatter

Når, du bliver klient hos mig, oplyser du dit navn, emailadresse og telefonnummer samt evt. dit Skype-navn. Hvis det er din arbejdsgiver, der henvender sig, oplyses dermed også din arbejdsplads.
Desuden indsamles navn, adresse, email-adresse samt EAN / CVR nr. på din arbejdsplads, såfremt det er aftalt, at denne vil betale for forløbet.

 

Cookies

Se vores cookiepolitik her

 

Grundlag og formål for indsamlingen

Data, der indsamles afgives med dit samtykke og med dét formål at kunne aftale tidspunkter for den personlige rådgivning.

 

Behandling af data

Jeg anvender nedenstående systemer i mit arbejde. I tabellen kan du læse, hvordan de hver især overholder databeskyttelseslovgivningen.

System

Microsoft Office 365

 

Anvendelse

  • office-pakken, email og kalendersystem
  • indgåelse af aftale med opdragsgiver
  • aftale om tidspunkt for sessioner
  • skriftlig tilbagemelding til arbejdsplads 

Databestkyttelse

MindMatter har med køb af onlinetjenesten, Office365, indgået en databehandleraftale. Læs mere om, hvordan Microsoft.com opfylder kravene til persondatabeskyttelse HER.

Laptop

  • Emails
  • Udarbejdelse af skriftlig tilbagemelding

Min laptop er beskyttet af et password, der jævnligt udskiftes. Når den ikke er hos mig, opbevares den i et aflåst kontor eller hjem, og den bliver løbende opdateret med den nyeste antivirus og firewall software.

Opbevaring og sletning af data

Alle øvelser, tests og notater fra sessionerne udleveres til dig med det samme efter endt session. Jeg opbevarer ingen fysiske notater eller dokumenter fra de personlige sessioner.

Skriftlige tilbagemeldinger til arbejdspladsen opbevares 6 mdr. efter endt forløb, hvorefter de slettes. Sletning foregår både i Office arkiv systemet og i mailsystemet. Opbevaringen sker med det formål et kunne genoptage et forløb i fald dette ønskes fra klientens og arbejdsgiverens side.

Bogholderimæssige oplysninger opbevares i 5 år, hvorefter de slettes. Dette gøres for at opfylde regnskabsloven med hensyn til opbevaring og dokumentation.

Dine data bliver ikke videresendt eller delt med nogen anden instans eller myndighed.

 

Sikkerhed generelt

Jeg har implementeret interne procedurer for at opretholde ovenstående og for at sikre at denne politik til enhver tid overholder gældende lovgivning. Du finder den gældende version af politikken her på siden.

I tilfælde af ulovlig indtrængen i nogle af de systemer, jeg anvender, er MindMatter forpligtiget til at rette henvendelse til de relevante myndigheder inden for 72 timer.

 

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid henvende dig og trække dit samtykke tilbage og bede om at få dine data slettet. Dette vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen af dine persondata, der er sket på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Hvis samtykket trækkes tilbage, vil det ikke være muligt at fortsætte samarbejdet fremadrettet.

Du har til enhver tid mulighed for at få indsigt i, hvilke persondata, jeg har opbevaret om dig.

Hvis du er utilfreds med min behandling af dine personoplysninger, kan du klage til mig eller Det Danske Datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.