MEDARBEJDER OG ORGANISATION I BALANCE

MindMatter One

– Individuel hjælp til den medarbejder eller leder, der har mistet arbejdsglæden, står i en livskrise eller er ramt af stress samt rådgivning til leder / HR undervejs.

Vi har haft én af vores nøglemedarbejdere I forløb hos Krestina, og det er min klare overbevisning, at vi har undgået en sygemelding hermed.

Krestina hjalp mig med at skubbe på for at skabe reel forandring i min medarbejders arbejdsopgaver, og det var motiverende, at jeg samtidig kunne se, at der blev taget hånd om udfordringerne i privatlivet.

Der var hjælp hele vejen rundt, løbende feedback og jeg er overrasket over, hvor hurtigt vi fik vores gode medarbejder stabilt tilbage igen.

Afdelingsleder IFF

Står du med en medarbejder, der ikke trives, eller er du selv som leder blevet ramt af stress i én eller anden udstrækning. Så reagér på det nu.

Med MindMatter One får I en ‘totalløsning’, der nænsomt tager hånd om en sårbar situation og hjælper alle parter i mål.

Som arbejdsplads får I:

 • en tydelig melding om, hvad udfordringen handler om, og hvor lang tid, I kan forvente, at det tager.
 • konkret rådgivning til leder / HR om, hvordan han/hun bedst støtter sin medarbejder igennem processen.
 • den bedste forudsætning for at undgå opsigelse, tage hånd om resten af teamet og sikre holdbare løsninger.

Som medarbejder betyder det:

 • hjælp til at håndtere udfordringerne, og at man ikke står alene!
 • hjælp til at formulere dét, der ofte er svært eller konfliktfyldt i fht arbejdspladsen.
 • værktøjer, indsigt og en guidet vej frem.

Alle forløb tilpasses den enkelte situation og løsningen kan omfatte:

 • 1:1 samtaler om arbejds- og privatliv.
 • Skriftlig tilbagemelding til leder / HR efter hver samtale mhp. at skabe optimal støtte til processen, og holde leder orienteret, så han / hun kan opretholde driften, mens ressourcerne i teamet eventuelt er midlertidigt reduceret.
 • Tilbagemeldingen vedrører udelukkende dét, der er relevant for arbejdspladsen, og den er altid 100% afstemt med medarbejder.
 • Løbende ad hoc sparring med leder samt fællesmøder med både medarbejder og leder
 • En livline for medarbejder – telefonen er åben mellem sessionerne, så vi ikke spilder unødig tid inden næste samtale.
 • Opfølgning undervejs for at sikre fremdrift og retning.
 • Relevant kommunikation, fx informationsmail til resten af organisationen, skrivelse til jobcenter, læge el.lign.

Hent produktbladet HER.

Det koster ca. 250.000 kr. i direkte og indirekte omkostninger, hvis en medarbejder med en løn på 40.000 kr. / md. sygemeldes med stress i to måneder.

Dertil kommer de menneskelige omkostninger.

MindMatter Team

– høj arbejdsglæde og engagement gennem skræddersyede oplæg og procesforløb for hele teamet.

Jeg blev som leder af markedskommunikationsafdelingen bevidst om, at der var opstået nogle misforståelser i mit team. 

Krestina fra MindMatter fik meget hurtigt skabt tillid i teamet til at få tingene på bordet. Krestina faciliterede 2 workshops, som var meget intensive og udbytterige.

Der blev besluttet at igangsætte nogle 5 min stand up møder, og der blev nedskrevet spilleregler for at undgå misforståelser og forhindre samarbejdsvanskeligheder. Viden om fokusprofiler og feedback øvelser var med til at skabe en større åbenhed i teamet og generelt bedre trivsel.

Det har været en meget værdifuld proces. Krestinas tilgang til hvordan vores udfordring skulle løses var spot on.

Mette Sørensen

Markedskommunikationschef

Der er ofte et uudnyttet potentiale i at mobilisere hele teamet, når det handler om arbejdsglæde, engagement og et liv i balance, men det kræver at teamet er klædt på.

Med MindMatter Team sammensætter vi oplæg og forløb tilpasset til jeres team og udfordringer. Det kan være, I står i en situation, hvor:

 • Forandringer eller meget stor travlhed er et vilkår i en periode, der trækker ud. Nogle medarbejdere har måske allerede sagt op, og der kan være flere på vej.
 • Stress ligger og lurer under overfladen og truer arbejdsglæden, selv om I egentlig har en åben dialog og gode muligheder for selv at skabe et godt arbejdsmiljø.
 • I er udfordret i fht samarbejde og kommunikation – muligvis i lederteamet – og det skaber uklarhed og koster unødig energi og produktivitet.

Med MindMatter får I en ekstern konsulent, der vil møde teamet i øjenhøjde og facilitere en neutral dialog. Sammen finder vi frem til hvilke positive ændringer, der skal sættes i værk for at øge tillid, samarbejde, ærlig kommunikation og andre faktorer, der fremmer arbejdsglæde og styrer uden om stress.

Oplæg og workshops er praksis-orienteret og foregår som en vekselvirkning mellem oplæg, øvelser, dialog og refleksion både individuelt og i fællesskab. Det er mit mål, at deltagerne går derfra med konkret viden og værktøjer, som kan bruges direkte i deres hverdag efterfølgende, og at de allerede på sessionen har fået mulighed for at afprøve dem.

Der er som regel ingen ”quick fixes” – til gengæld er der heller ikke tale om raketvidenskab. Hvis I er villige til at gøre en indsats, kan vi skabe holdbare og målbare resultater!

Eksempel på “Vækst med høj trivsel – uden stress” procesforløb – se HER.

Eksempel på oplægget “Selvledelse i Balance” – se HER

· Sker der (for) mange fejl i teamet eller falder kvaliteten af arbejdet?

· Er kulturen præget af konflikter frem for samarbejde?

· Er sygefraværet over 2%?

· Oplever flere i teamet begyndende stresssymptomer?

MindMatter 365

– fuld tryghed for både medarbejder og organisation gennem ubegrænset hotline, gå-hjem informationsmøder og halvårlig rapport til HR

Dette var et virkeligt godt arrangement. Kort og præcist. En fantastisk oplægsholder med stor viden fra praksis.

Jeg fik nogle relevante værktøjer med derfra, der kan ændre min arbejdsdag i en positiv og mere energifuld retning. Jeg vil KLART anbefale dette til alle, der nogle gange kan have en uoverskuelig arbejdsdag.

Deltager ved Gå-hjem møde

Er en medarbejders mistrivsel kommet bag på jer? Opdager I tegnene på stress tidligt nok, eller bærer i omkostningerne ved produktivitetstab, længe inden de bliver synlige?

I så fald er I slet ikke alene.

Mange ledere har oplevet at blive ærgerlige og overraskede over, hvor galt det kan stå til, før det bliver synligt – også selv om deres dør har været åben, og de har haft et blik for deres medarbejderes trivsel.

Med MindMatter 365 bliver det muligt at opdage stress og mistrivsel i tide og handle på det, inden de økonomiske og menneskelige omkostninger løber løbsk.

Løsningen indebærer:

 • Hotline, der er åben for alle medarbejdere inden for normal arbejdstid
 • Gå-hjem møder eller ‘perler’ ifm fredagsrundstykkerne med korte oplæg om hvad man selv konkret kan gøre for at sikre et arbejdsliv i balance
 • Halvårlige rapporter til HR om trends og opmærksomhedspunkter

På den måde sikrer I et meget tidligt beredskab, inden talenterne siver, eller de drypvise sygemeldinger tager fat – med fuld tryghed for både medarbejder og virksomhed.

Hent produktbladet HER.

En opsigelse og genbesættelse af en stilling koster mellem 70-400% af en årsløn afhængig af branche og anciennitet.

Det betaler sig at investere i medarbejdernes arbejdsglæde og -engagement.

Mind Matter Space

– Kurser til at opnå et produktivt, bæredygtigt arbejdsliv

Jeg er blevet mere effektiv, er på forkant med opgaverne og føler helt overordnet set en personlig tilfredsstillelse i, at have gjort mit arbejde og kan nyde at holde fri.

Mette Kaczmarek

Direktør i Softteams

Bæredygtigt Arbejdsliv

To dages kursus med oplæg, øvelser, sparring og gåture på Gendarmstien. På kurset får du:

 • Konkrete redskaber til at navigere i det grænseløse arbejdsliv herunder prioritere, afstemme forventninger og lukke ned, så det bliver muligt at gå hjem med ro i maven
 • Indsigt i hvordan du kan navigere efter, hvad der giver og koster dig energi – både i løbet af arbejdsdagen og generelt
 • Bevidsthed om hvordan et liv i balance ser ud for dig, og hvad du konkret kan skrue på for at opnå det
 • Mentale teknikker til at bevare roen, selv om der er ”kaos” omkring dig
 • Din egen indsatsplan og en efterfølgende individuel online opfølgning

Kurset gennemføres på Als Kloster i Sønderjylland d. 2.-3. maj samt 26.-27. september 2024.

Læs mere om kurset HER og om, hvorfor leder bør investere i dette kursus til sin medarbejder HER.

STOP OP – hold fokus og få større mentalt overskud

Sammen med mindfulness- og yogainstruktør, Kari Bjerke, udbyder jeg STOP OP kurset, for dig, der er leder og hvor der er meget på spil. Formålet med dagen er, at give dig værktøjer til at kunne holde fokus, finde større ro og nærvær – også når du er under pres.

Her får du en unik mulighed for at træde ud af hamsterhjulet og få større indsigt i dig selv. For man står godt i sig selv, når man er bevidst om, hvad der presser én, og man ved, hvordan man får sig selv hjem igen. Det kan være den hjælp, der skal til, for at blive den leder, du ønsker at være.

Dagen foregår som en vekselvirkning mellem refleksions- og meditationsøvelser for hovedet samt mindfulness- og yogaøvelser for kroppen. Du får en personlig værktøjskasse og metoder til at være nærværende i dit eget liv, og du får mulighed for at arbejde konkret med, hvordan de nye indsigter kan omsættes i din hverdag efterfølgende.

I 2024 holder vi åbne Stop Op kurser på Als Kloster på følgende tirsdage:

Den 27. februar
Den 23. april
Den 1. oktober
Den 19. november

Det er også muligt at booke en kursusdag for jeres medarbejdere udelukkende.

Læs mere her: STOP OP 2024